Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik reducerar bemanningen inom Mining och Construction

Åtgärderna för att nå målen i Sandviks nya koncernstrategi för affärsområdena Sandvik Mining och Sandvik Construction har nu identifierats och beslutats. Detta kommer att resultera i en reduktion av personalstyrkan med 400 personer och engångskostnad på cirka 500 MSEK som kommer att bokas i kvartal 4 2011.

Den globala personalreduktionen med 400 personer inom Sandvik Mining och Sandvik Construction kommer i de flesta fall endast att beröra ett fåtal personer per land och produktionsenhet. Lokala förhandlingar kommer att slutföras under första och andra kvartalet 2012. Antalet inkluderar redan genomförda, pågående samt planerade förändringsaktiviteter, exempelvis personalreduktionen som annonserades den 3 november 2011 inom Sandvik Mining and Constructions verksamhet i Sandviken till följd av uppdelningen av affärsområdet och flytten av huvudkontoren för de nya affärsområdena.

Som en del av översynen har de två affärsområdena beslutat att fokusera mer på kärnverksamheterna och för några mindre produkter i vissa geografiska områden kommer säljkanalerna att ändras, med mer försäljning via distributörer för att bättre nå ut i områden där det tidigare varit svagare marknadspenetration.

Vidare kommer Sandviks legala enhet i Algeriet att stängas och från och med 2012 sker försäljningen via distributörer i linje med den uppdaterade strategin.

Samtidigt avvecklas produktion och försäljning av ett mindre antal produkter som inte kommer att vara del av företagets erbjudande på lång sikt. Försäljningen för dessa produkter representerade mindre än 5% av den gemensamma försäljningen för de två nya affärsområdena under 2011. En justering av lagervärdet relaterat till produkter som skall avvecklas för det nyligen förvärvade Shanghai Jianshi Luqiao och en anpassning till Sandviks strängare avskrivningspolicy för trögrörligt lager är också inkluderat i översynen.

Sandviken den 18 januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)