Hoppa till innehåll

Sandvik Materials Technology fortsätter omstrukturera tråd- och bandverksamheten

Sandvik Materials Technology har idag inlett MBL-förhandlingar om att omstrukturera tillverkningen av tråd och motståndsband, vilket kommer att möjliggöra ett skifte av produktmixen till mer avancerade och lönsamma produkter inom viktiga nyckelsegment, såsom energisektorn.

Omstruktureringen berör framför allt tillverkningen av tråd och motståndsband i Hallstahammar, som kommer att avvecklas under de kommande 18 månaderna. I samband med detta intensifieras arbetet med att avveckla trådprodukter som inte är tillräckligt lönsamma, eller som inte tillhör kärnverksamheten. Tillverkning av den kvarvarande delen av produktprogrammet för tråd kommer främst att överföras från Hallstahammar till Sandviken, men delar av trådvolymen kommer även att överföras till tråddragerierna i Indien (Hosur) samt Kina (Shanghai).

I Sandviken kommer de delar av trådtillverkningen som förstördes vid branden i april 2011 att återuppbyggas med mer effektiv teknologi. Tillverkningen av motståndsband i Hallstahammar kommer också att överföras till Sandviken, för att koncentrera all bandtillverkning i Sverige till en ort.

Som en konsekvens av de planerade förändringarna kommer cirka 100 arbetstillfällen att försvinna vid Sandvik i Hallstahammar under de kommande 18 månaderna. Ambitionen är att övertaligheten ska hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

– Omstruktureringen är nödvändig för att fokusera produktmixen mot mer avancerade och lönsamma produkter. Genom de planerade åtgärderna säkerställer vi dessutom en kostnadseffektiv tillverkning och stärker vår position inom viktiga nyckelsegment, exempelvis olje- och gas- samt kärnkraftsindustrin, säger Jonas Gustavsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology.

Inom ramen för omstruktureringen av bandverksamheten beslutades även under det fjärde kvartalet 2011 att avveckla enheten för tillverkning av stansknivar i England (Rugby) samt enheten för tillverkning av bandfjädrar i Kina (Qingdao). Produktionen vid dessa anläggningar, som sammantaget sysselsätter ett 30-tal medarbetare, överförs till övriga bandenheter.

Åtgärderna är ett led i det förbättringsprogram (Step Change-programmet) som Sandvik Materials Technology offentliggjorde i september 2011, vilket syftar till att öka affärsområdets lönsamhet till en högre och stabilare nivå samt stärka positionen inom viktiga nyckelsegment. Kostnaderna för omstruktureringen ligger inom ramen för det som tidigare kommunicerats.

Sandviken den 18 januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.