Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fyller 150 år

Den 31 januari är det på dagen 150 år sedan Göran Fredrik Göranssons nya bolag bildades i Sandviken.

Sandvik var då först i världen med att använda Bessemermetoden vilket kom att revolutionera ståltillverkningen. Företaget blev snabbt ett av världens ledande i sin bransch.

I 150 år har Sandvik framgångsrikt verkat och utvecklats genom att ständigt vara innovativt och se nya möjligheter på marknaderna och genom olika teknikskiften. Med kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos 50 000 medarbetare i hela världen blickar vi nu framåt och fortsätter resan.

Den 31 januari hissar vi jubileumsflaggan och fyrar av ett stort jubileumsfyrverkeri i Sandviken. Ett jubileumsnummer av koncerntidskriften Möt Sandvik har kommit ut på 14 språk och en bok om företagets framgångsrika utveckling ges ut i mars. Under jubileumsåret blir det olika arrangemang på alla Sandviks bolag världen över.

Sandviken den 30 januari 2012

Anders Wallin
Informationsdirektör
Sandvik AB
Tel 026-26 09 20