Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ändring av antalet aktier och röster

Till följd av Sandvik ABs nyligen genomförda apportemission i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Seco Tools AB har antalet aktier och röster i bolaget ökat med 66 889 974.

Per den 31 januari 2012 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 253 177 149. Bolagets aktiekapital uppgår per samma datum till 1 503 812 578,80 kronor.

Denna ökning av aktier och röster i Sandvik omfattar inte de aktier som kan komma att emitteras som vederlag till de aktieägare i Seco Tools som har accepterat uppköpserbjudandet under den förlängda accepfristen som gick ut den 26 januari 2012.

Sandviken den 31 januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)