Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik offentliggör erbjudandehandling

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Sandvik Aktiebolag ("Sandvik") har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Sandviks erbjudande till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Seco Tools Aktiebolag ("Seco Tools") att överlåta samtliga utestående aktier i Seco Tools till Sandvik.

Erbjudandehandlingen kommer att distribueras per den 28 november 2011 till direktregistrerade aktieägare i Seco Tools. Tryckt version av erbjudandehandlingen kommer att kunna erhållas från Sandvik, Storgatan 2, 811 81 Sandviken, och från Handelsbankens kontor. Erbjudandehandlingen kan också laddas ner i elektroniskt format från Sandviks hemsida www.sandvik.se, samt från Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Acceptfristen i erbjudandet löper från och med den 1 december 2011 till och med den 10 januari 2012.

Erbjudandet (PDF 2,5 MB)

Sandviken den 28 november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)