Hoppa till innehåll

Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Sandvik AB ("Sandvik") offentliggör idag ett rekommenderat erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Seco Tools AB ("Seco Tools"), en av världens största tillverkare av innovativa verktyg för skärande bearbetning ("Erbjudandet"). För varje aktie av serie B i Seco Tools erbjuds 1,2 aktier i Sandvik.
Erbjudandet är en del av Sandviks strategi att fortsätta stärka sin världsledande position inom det nya affärsområdet Sandvik Machining Solutions. Erbjudandet rekommenderas av Seco Tools styrelse. Vidare ställer sig Alecta pensionsförsäkring och Swedbank Robur Fonder, större ägare i både Seco Tools och Sandvik, positiva till Erbjudandet.

Hela pressmeddelandet (PDF, ) (PDF 249 KB)

Sandviken den 7 november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.