Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Sandvik AB ("Sandvik") offentliggör idag ett rekommenderat erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Seco Tools AB ("Seco Tools"), en av världens största tillverkare av innovativa verktyg för skärande bearbetning ("Erbjudandet"). För varje aktie av serie B i Seco Tools erbjuds 1,2 aktier i Sandvik.
Erbjudandet är en del av Sandviks strategi att fortsätta stärka sin världsledande position inom det nya affärsområdet Sandvik Machining Solutions. Erbjudandet rekommenderas av Seco Tools styrelse. Vidare ställer sig Alecta pensionsförsäkring och Swedbank Robur Fonder, större ägare i både Seco Tools och Sandvik, positiva till Erbjudandet.

Hela pressmeddelandet (PDF, ) (PDF 249 KB)

Sandviken den 7 november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)