Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny kommunikationsdirektör i Sandvik AB

Jan Lissåker har utsetts till kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen i Sandvik AB.

Tillträde sker den 5 mars 2012. Han ersätter Anders Wallin som kommunikationsdirektör när Anders efter en lång och framgångsrik karriär inom Sandvik-koncernen går i pension. Anders Wallin kommer dock att kvarstå under en tid för att bland annat leda vissa projekt kopplade till Sandviks 150-årsjubileum 2012. Befattningen är placerad i Stockholm men viss tid kommer att förläggas i Sandviken.

Jan Lissåker är i dag ansvarig för Investor Relations inom Sandvik AB, en befattning han kommer att behålla till dess att en ersättare har utsetts. Han har en gedigen bakgrund i flera ledande ekonomibefattningar inom främst Sandvik Coromant och Sandvik Tooling och har de senaste åren varit ansvarig för koncernens finansiella kommunikation.

– Det är tillfredsställande att vi har säkerställt kontinuiteten inom Group Communications när nuvarande chef går i pension. Såväl kompetens som verksamhetskännedom är mycket viktiga egenskaper och vår utvärdering visar att Jan Lissåker väl fyller våra krav. Funktionen är dessutom av sådan vikt att vi har beslutat att kommunikationsdirektören fortsättningsvis ingår som medlem av koncernledningen, säger Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef.

Sandviken den 30 november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)