Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför grundandet av samägt bolag för kolgruveutrustning i Kina

Sandvik tillkännagav den 29 april 2011 en överenskommelse med Shandong Energy Machinery Co. i Xintai, Shandong-provinsen, Kina, om att bilda ett samägt bolag för produktion och försäljning av utrustning till kolgruvor, baserat på 50 % ägande vardera. Det gemensamma bolagets verksamhet kommer främst att omfatta montering, försäljning och service av maskiner (roadheaders) för kontinuerlig gruvbrytning till den kinesiska kolgruvemarknaden.

Det gemensamma bolaget Energy Machinery Group ZhongRui Mining Equipment Manufacturing Co. Ltd grundades formellt den 12 oktober 2011. Uppbyggnaden av det gemensamma företaget har påbörjats i syfte att verksamheten skall vara i drift i början av 2012.

I linje med Sandviks nya strategi kommer det samägda bolaget att från och med 1 januari 2012 vara en del av det nya affärsområdet Sandvik Mining.

Sandviken den 17 oktober 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)