Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Olle Wijk tilldelas KTH:s guldmedalj för Industrisamverkan

Kungliga Tekniska Högskolans prestigefyllda guldmedalj för industrisamverkan går 2011 till Olle Wijk, Vice VD samt forsknings- och teknisk direktör vid Sandvik Materials Technology.

Han får priset för sin framgångsrika samverkan mellan industri och högskola. Medaljen kommer Olle Wijk att ta emot vid KTH:s installationshögtid i Stockholms stadshus den 18 november. Olle Wijk blev mycket överraskad över utmärkelsen och känner sig hedrad:
- Det är med stolthet jag tar emot denna utmärkelse och det värmer extra att den kommer från KTH som ju är den högskola där jag själv varit verksam och fortfarande brinner för. KTH har en mycket stark forsknings- och utbildningsmiljö baserad på spetskompetens. Inom Sandvik har vi en mycket omfattande FoU och kontakterna med högskolor har genom åren varit, och är fortfarande, avgörande för vår rekrytering av kompetenta medarbetare.

Motivering till priset:
"I sin roll som forskningschef har Olle Wijk framgångsrikt arbetat med industriell samverkan. Det gjorde han även som professor på KTH. Sandvik är genom hans insatser känt för att ha en mycket nära och väl fungerande samverkan med högskolan i allmänhet och KTH i synnerhet i både utbildnings- och forskningsfrågor. Olle Wijk har under sin karriär skapat varaktig industriell samverkan och genom att han dessutom själv rört sig mellan båda miljöerna varit ett föredöme för en modern växelverkan mellan industri och akademi. Olle Wijk är sedan 1999 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)."

(Torsten Segrell, professor i Industriella informations- och styrsystem vid KTH och instiftare av priset, som tidigare kallades KTHs Guldmedalj i Industriell Systemteknik)

Olle Wijk började sin forskningsbana på KTH i början av 1970-talet. I maj 1980 doktorerade han i processmetallurgi och började sedan på Sandvik som processutvecklare inom metallurgi. Från 1987 och nio år framåt hade Olle en professur i tillämpad processmetallurgi vid KTH, Stockholm. 1996 återvände Olle till Sandvik där han nu är Vice VD samt forsknings- och teknisk direktör vid Sandvik Materials Technology.

Relaterade länkar:
Nyhet från KTH:
Olle Wijk får KTH:s pris för industriell samverkan
2011-10-18

Tidigare nyhet (in English):
Olle Wijk belönas med Kami-priset
2011-03-14