Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Mining and Construction tecknar avtal om större projektorder i Australien

Sandvik Mining and Construction har tecknat ett större projektkontrakt med Boral Limited, en internationell leverantör av bygg- och anläggningsmaterial i Australien. Ordern inkluderar konstruktion och uppförande av en ny stenbrottsanläggning för Borals Peppertree-anläggning, belägen i utkanten av New South Wales.

Värdet på kontraktet uppgår till närmare 500 MSEK och projektet beräknas starta under tredje kvartalet 2011 och vara slutfört under tredje kvartalet 2013.

Projektet syftar till att öka anläggningens produktions- och leveranskapacitet av fin- och grovfördelade material. Produkterna används i cement, cementprodukter och asfaltproduktion i Sydneyområdet. Sandvik kommer att leverera kompletta utrustningar för sortering, krossning och transport.

- Denna order bekräftar Sandviks starka position för utrustningar från Sandvik Mining and Construction i Australien samt vår förmåga att erbjuda bra helhetslösningar för komplicerade processer. Fokus på miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för anläggningen har varit viktiga frågor för Boral, dessa säkerhetsaspekter samt våra produkters förmåga inom dessa områden bidrog till att vi erhöll ordern, säger Thomas Schulz, chef för produktsegmentet Construction inom affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 27 september 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)