Sandvik inkluderat i hållbarhetsindex


Sandvik har fortsatt att under 2011 vara inkluderat både i Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) och i det europeiska Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX).
Fyra svenska företag ingår på världslistan, förutom Sandvik är det Electrolux, SKF och Volvo.

Läs mer om Dow Jones hållbarhetsindex (eng)