Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2011

VD:s kommentar:

Stabil efterfrågan

– Affärsläget fortsatte att utvecklas positivt under det andra kvartalet. Jämfört med såväl föregående år som föregående kvartal fortsatte orderingången att öka och högre fakturerings- och produktionsvolymer medförde att resultatet förbättrades, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– Det är tillfredsställande att vi fortsätter att öka produktiviteten och lönsamheten inom många områden i takt med att volymerna ökar. Under kvartalet ökade färdiglagren främst i syfte att säkerställa hög leveranssäkerhet i samband med planerade underhållsstopp under det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet.

Orderingången uppgick till drygt 25 miljarder och faktureringen till drygt 23 miljarder vilket i volym var 20 respektive 24 % högre än föregående år. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 3,6 miljarder och rörelsemarginalen blev 15,2 %. Valutaeffekter påverkade resultatet negativt med drygt 700 MSEK jämfört med föregående år.