Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2011

VD:s kommentar:

Efterfrågan ökar

– Affärsklimatet utvecklades positivt under det första kvartalet och orderingång och fakturering ökade påtagligt för samtliga affärsområden jämfört med föregående år. Efterfrågeökningen fortsatte på de flesta marknader. Efterfrågan var starkast inom gruv-, energi- och fordonssektorn, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– Orderingången uppgick till nära 25 miljarder och faktureringen till drygt 22 miljarder vilket i fast valuta var 19 % respektive 27 % högre än föregående år. Rörelsemarginal och rörelseresultat förbättrades markant och uppgick till 15 % respektive 3,3 miljarder. Högre rörelsemarginal innebar att lönsamheten i form av avkastning på sysselsatt kapital förbättrades ytterligare.

– Lägre projektaktivitet och viss säsongsmässig försvagning i Asien och Australien ledde till att orderingång och fakturering minskade något jämfört med föregående kvartal.

– Det är med stor lättnad vi också konstaterar att såväl våra kollegor och deras familjer som våra enheter i Japan klarade sig oskadda från den katastrof som drabbade landet och dess invånare i kvartalet. Resultatet i första kvartalet påverkades inte. Det är ännu för tidigt att bedöma de globala långsiktiga konsekvenserna av det som har hänt.

Koncernledningen har fått två nya medlemmar, Anna Vikström Persson, personaldirektör, och Jonas Gustavsson, chef för Sandvik Materials Technology.

– Jag är övertygad om att båda med sin kompetens och tidigare erfarenheter kommer att bidra mycket till Sandviks fortsatta utveckling, säger Olof Faxander.