Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2010

VD:s kommentar:

– Affärsklimatet fortsatte utvecklas positivt under det fjärde kvartalet och orderingång och fakturering ökade för samtliga affärsområden jämfört med föregående kvartal. Orderingången för större projektorder ökade påtagligt under kvartalet och uppgick totalt till ett värde av över 3,5 miljarder kronor varav merparten avser materialhanteringssystem. Efterfrågeökningen var stabil på de flesta marknader men var starkast inom gruv- och energisektorn. Orderingången uppgick till över 26 miljarder vilket är den hittills högsta under ett enskilt kvartal. Faktureringen uppgick totalt till drygt 23 miljarder vilket i pris och volym var 31 % högre än föregående år. Rörelsemarginal och rörelseresultat uppgick till 13,4 % respektive 3,1 miljarder. Fortsatt förbättrad kapitaleffektivitet i kombination med högre rörelsemarginal innebar att avkastningen på sysselsatt kapital ökade ytterligare och medförde också starkt kassaflöde. Rörelsekapitalet var för första gången bättre än målnivån på 25 % av faktureringen, säger Sandviks avgående VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Marknadsutvecklingen var fortsatt positiv i kvartalet och vi fortsatte att förbättra våra finansiella nyckeltal. Dessutom träffades en överenskommelse om ett strategiskt viktigt förvärv genom att Sandvik köper 80 % av det kinesiska företaget Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co., Ltd. Förvärvet stärker Sandviks position i Kina och skapar bra förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt.