Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Mining and Construction får större ordrar inom materialhanteringssystem

Under oktober och november säkrade Sandvik Mining and Construction ett antal större ordrar för materialhanteringssystem och system för kontinuerlig gruvdrift och krossning i Sydamerika, Afrika och Asien.

Dessa ordrar inkluderar:

  • En komplett leverans av materialhanteringssystem för en kolterminal.
  • En order av flera maskiner för hantering av järnmalm till en gruva.
  • Ett bandtransportsystem med hög kapacitet (9100 ton/tim) till en järnmalmsgruva.
  • Ett komplett system för kolhantering med utrustning för lastning och lossning till en hamn.
  • Ett högeffektivt bandtransportsystem för hantering av järnmalm till en hamn.

Värdet på dessa ordrar uppgår totalt till omkring 2 200 MSEK och kommer att rapporteras i orderingången för fjärde kvartalet 2010. Leveranser har påbörjats och är planerade att slutföras mellan slutet av 2011 och mitten på 2013.

– Efter den ökade efterfrågan på mobil gruvutrustning tidigare i år ser vi nu även en ökad efterfrågan av kapitalinvesteringar i gruvor relaterat till infrastruktur. Dessa ordrar bekräftar Sandviks starka position inom gruvdrift av järnmalm, kol och materialhanteringssystem, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

– Vi förväntar oss fortsatt hög efterfrågan av kol och järnmalm, och beställningarna visar vår förmåga att leverera högteknologiska och energieffektiva lösningar för kontinuerlig gruvdrift. Våra framgångar baseras på Sandviks stora erfarenhet och nära samarbete med kunder när det gäller att utveckla och leverera kompletta gruvbrytnings- och materialhanteringssystem.

Sandviken den 8 december 2010

Sandvik Aktiebolag; (publ)