Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar tillverkare av utrustning för krossning och sortering

Sandvik har nått en överenskommelse med ägarna till Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co., Ltd. ("SJL"), i Shanghai, Kina, om att förvärva 80 % av aktierna i bolaget.

Förvärvet beräknas vara slutfört inom sex till nio månader, efter godkännande av berörda myndigheter.

SJL är ledande inom utveckling och tillverkning av utrustningar för krossning och sortering, inklusive förbrukningsvaror och service, för den kinesiska gruv- och anläggningsindustrin. Företaget har även en betydande närvaro utanför Kina vad gäller konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva lösningar för krossning och sortering.

SJL har 1200 anställda och beräknas 2010 ha en omsättning på omkring 1 000 MSEK, varav 85 % inom krossning och sortering för gruv- och anläggningsindustrin. Lönsamheten är svagt positiv och får initialt en viss utspädande effekt på Sandvik Mining and Constructions rörelsemarginal och avkastning. Bolaget har två tillverkningsenheter i Shanghai samt försäljnings- och serviceenheter i de flesta provinser i Kina och flera andra länder.

– Förvärven ligger i linje med Sandviks långsiktiga strategi för fortsatt lönsam tillväxt och vårt mål är att bli en ledande leverantör av lösningar för krossning och sortering på den kinesiska marknaden och internationellt. Förvärvet av SJL utökar vårt kunderbjudande genom att addera utrustningar för krossning och sortering, för nya stora kundsegment i Kina och globalt. Därmed förstärker vi vårt erbjudande och blir en stark leverantör i detta snabbt växande segment, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

– SJL har en stark närvaro i mellansegmentet i Kina med moderna produktionsenheter, konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva produkter och ett välutvecklat distributionsnätverk. Detta i kombination med Sandviks globala resurser möjliggör förbättrad service och ytterligare tillväxt inom krossning och sortering till nya marknader, säger Lars Josefsson.

Sandviken den 21 december 2010

Sandvik Aktiebolag; (publ)