Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny personaldirektör i Sandvik AB

Göran Westberg har utsetts till personaldirektör och medlem av koncernledningen i Sandvik AB. Tillträde sker den 1 oktober 2010.

Göran Westberg är i dag personaldirektör inom Sandvik Materials Technology, en roll han kommer att behålla tills vidare. Han har en bakgrund som arméofficer och bred erfarenhet av personalfrågor efter att ha arbetat på olika chefspositioner inom Outokumpu, Uddeholm, och Ericsson samt chefsrekryteringsföretagen Spencer Stuart och Korn Ferry.

Peter Larson, som haft ansvaret för Sandviks centrala personalfunktion sedan hösten 2007, kvarstår som vice VD och medlem i koncernledningen med ansvar för IT och koncerngemensamma inköpsfrågor.

Från den 1 oktober ingår även koncernens chefsjurist sedan år 2000, Bo Severin, i koncernledningen.

Sandviken den 7 september 2010

Sandvik AB; (publ)