Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2010

VD:s KOMMENTAR

– Efterfrågan på Sandviks produkter förbättrades kontinuerligt under det andra kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades till 3,5 miljarder kronor och rörelsemarginalen ökade till 17 %. Orderingången var fortsatt stark i Asien och förbättrades även på övriga marknader. Efterfrågan från energisektorn var fortsatt hög och ökade från fordons-, gruv- och processindustrin. Orderingången översteg faktureringen med 2,5 miljarder vilket innebar att orderboken stärktes inom både Sandvik Mining and Construction och Sandvik Materials Technology. Lägre kostnadsnivå i kombination med ökade försäljnings- och produktionsvolymer, en gynnsam produktmix samt positiva metallpriseffekter är de viktigaste förklaringarna till resultatförbättringen, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Det är tillfredsställande att marknadsläget fortsatte att förbättras under andra kvartalet. Rörelsemarginalen var i stort sett på samma nivå som i andra kvartalet 2008, trots att faktureringen var cirka 20 % lägre. Det ökade kvartalsresultatet genererades främst av ökad intern effektivitet i kombination med högre försäljnings- och produktionsvolymer. Kassaflödet utvecklades bra som följd av ett starkt resultat och en högre kapitaleffektivitet. Dessutom sänktes såväl nettoskuld som nettoskuldsättningsgrad under kvartalet.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.