Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2010

VD:s KOMMENTAR

– Den återhämtning som inleddes under fjärde kvartalet fortsatte under första kvartalet och efterfrågan på Sandviks produkter ökade inom samtliga affärsområden. Den kinesiska marknaden var fortsatt mycket stark och efterfrågan förbättrades också på de flesta andra marknader. Orderingången uppgick till över 22 miljarder kronor varav cirka 3 miljarder utgjordes av större projektorder inom materialhantering, gruvbrytning och energiutvinning för leverans från senare delen av 2010 och framåt. Faktureringen uppgick totalt till 18,5 miljarder vilket var något högre än föregående kvartal men något lägre än föregående år. Rörelsemarginal och rörelseresultat förbättrades påtagligt och uppgick till 10 % respektive 1,9 miljarder. Kraftfulla kostnadsbesparingar och gradvis ökade produktionstakter gav, tillsammans med ökad försäljning inom Sandvik Tooling, god effekt och är den främsta förklaringen till resultatförbättringen, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Marknadsläget förbättrades gradvis under första kvartalet. Den positiva utvecklingen är mest påtaglig inom Sandvik Tooling, men även inom flera andra marknadssegment var utvecklingen gynnsam. Våra åtgärder för att öka kapital- och kostnadseffektivitet bidrog tillsammans med resultatförbättringen till ett starkt kassaflöde i kvartalet. Faktureringsvolymen var dock fortsatt lägre än före nedgången. Produktionstakten var något lägre än faktureringstakten, vilket bidrog till viss undertäckning av fasta kostnader men också minskade lager.