Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s årsredovisning för 2009 officiell

Sandvik AB publicerar idag, tisdagen den 6 april 2010, Årsredovisning för 2009 samt Sandviks Värld 09/10.

Dokumenten finns även tillgängliga på www.sandvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, d v s förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och är tryckt i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Sandviks Värld innehåller fördjupad verksamhetsinformation och distribueras till alla aktieägare.

Sandviken den 6 april 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)