Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2010

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Lars Westerberg samt omval av Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Pettersson. Anders Nyrén föreslås som ny ordförande.

Lars Westerberg, född 1948, civilingenjör och civilekonom, är ordförande i Vattenfall AB, Husqvarna AB och Autoliv AB samt styrelseledamot i AB Volvo och SSAB. Han är oberoende enligt bolagsstyrningskodens regler.

Clas Åke Hedström har förklarat att han önskar avgå ur styrelsen efter sexton år, varav åtta år som ordförande. Clas Åke Hedström var verkställande direktör 1994 till 2002 och dessförinnan hade han ett flertal ledande befattningar inom Sandvik.

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder samt Clas Åke Hedström, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag beträffande stämmoordföranden, arvoden och hur valberedningen skall utses kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas den 4 maj 2010 kl. 17.00 i Göransson Arena i Sandviken.

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande Carl-Olof By, tel. 08-66 66 400.

Sandviken den 16 mars 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)