Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandviken den 4 maj

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2010 kl. 17.00 på Göransson Arena i Sandviken.

Läs hela kallelsen och dagordningen.