Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik sluter ytterligare avtal för leverans av ånggeneratorrör och utökar produktionskapaciteten

Sandvik Materials Technology har slutit ytterligare ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Avtalet är värt 1,5 miljarder svenska kronor och leveranser kommer att ske under åren2012 till 2014.

Kunden är det kinesiska företaget Harbin Electric Corporation (QHD) Heavy Equipment Company Ltd och ånggeneratorrören kommer att användas i kärnkraftverk i Kina.

Som en konsekvens av detta avtal och den mycket höga efterfrågan från kärnkraftsindustrin har Sandviks styrelse beviljat ytterligare en utbyggnad av produktionskapaciteten för ånggeneratorrör. Denna kommer att ske vid Sandvik Materials Technologys anläggningar i Sverige och Tjeckien.

- Investeringen stärker ytterligare Sandviks position som en ledande leverantör av ånggeneratorrör till den snabbt växande kärnkraftsindustrin. Med ordern från Harbin Electric har vi sedan början av 2009 tecknat leveransavtal till ett sammanlagt värde av 8 miljarder kronor inom detta område, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 3 februari 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)