Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2009

VD:s KOMMENTAR:

– Efterfrågan var fortsatt svag inom samtliga kundsegment med undantag för energisegmentet. Marknadsläget var svagt i Europa och Nordamerika medan Asien, främst Kina, utvecklades något bättre liksom gruvindustrins eftermarknad. Orderingången sjönk i pris och volym med 28 % och faktureringen med 32 % mot föregående år och uppgick till 17,2 respektive 16,6 miljarder SEK. Den svaga faktureringen i kombination med planerade låga produktionstakter för att reducera lagren påverkade rörelseresultatet negativt. Detta kompenserades till viss del av genomförda besparingsåtgärder, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Insatserna för att reducera rörelsekapitalet och sänka kostnadsbasen genererade ett starkt kassaflöde. Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till 2,3 miljarder SEK i kvartalet. Allt eftersom kundernas lagerneddragningar avtar ökar behovet av Sandviks produkter, vilket innebär att produktionstakterna kan höjas och resultatet därmed gradvis förbättras.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.