Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik sluter avtal om leverans av ånggeneratorrör till ett värde av 2 miljarder

Sandvik Materials Technology har slutit ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin.

Avtalet är värt mer än 2 miljarder svenska kronor och leveranser kommer att ske från och med slutet av 2013.

Kunden är det franska företaget AREVA NP SAS och ånggeneratorrören kommer att användas i kärnkraftverk över hela världen.

- Kärnkraftsindustrin ställer extremt höga krav på produkternas kvalitet och prestanda. Avtalet stärker Sandviks position som ledande leverantör av ånggeneratorrör till den snabbt växande kärnkraftsindustrin, säger Peter Gossas, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 2 juli 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)