Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2009

VD:s KOMMENTAR:

– Efterfrågan under andra kvartalet var fortsatt mycket svag. Aktiviteten var låg inom samtliga kundsegment utom energisektorn, som var fortsatt stark, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Orderingången sjönk i pris och volym med 42 % och faktureringen med 35 % mot föregående år och uppgick till 16,5 respektive 18 miljarder. Den låga faktureringen i kombination med låga produktionstakter och engångskostnader på 1,4 miljarder innebar att resultatet försämrades kraftigt mot föregående år och uppgick till -2 miljarder. Hittills har vi inte sett någon förbättring av marknadsläget.

– Arbetet med att minska rörelsekapitalet och anpassa kapacitet och kostnader till den svaga marknaden fortlöpte framgångsrikt. Vi genererade ett bra operativt kassaflöde, lagervolymerna reducerades och kostnadsbasen sänktes. Samtidigt bekräftades vår starka marknadsposition inom energisektorn av de avtal vi nyligen har tecknat på leveranser av avancerade produkter till både kärnkrafts- och oljeindustrin.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.