Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Information Technology minskar bemanningen

Till följd av det kraftigt försämrade marknadsläget för Sandvik-koncernen har Sandvik Information Technology idag lagt ett varsel om en minskning av antalet anställda i Sverige med totalt 50 personer.

Varslet avser anställda i Sandviken och Stockholm. Vidare kommer en reduktion om cirka 40 anställda att genomföras inom Sandviks IT-verksamhet utanför Sverige. Som ett ytterligare led för att reducera kostnaderna kommer även antalet konsulter inom Sandviks båda IT-bolag att minskas avsevärt.

Lokala förhandlingar med berörda personalorganisationer kommer omedelbart att påbörjas med målet att genomföra personalreduktionen så snart som möjligt.

- Det kraftigt försämrade marknadsläget sedan slutet av förra året har resulterat i att Sandviks affärsområden reducerar sin personalstyrka och produktionskapacitet. Detta leder till minskad efterfrågan på interna IT-tjänster vilket innebär att vi måste anpassa våra kostnader och vår bemanning. Förhandlingarna måste genomföras med omsorg och förtroende, samtidigt som det är viktigt att lämna besked till de anställda så snart som möjligt, säger Göran Kördel, chef för Sandvik Information Technology.

Sandviken den 16 april 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)