Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s årsredovisning för 2008 officiell

Sandvik AB publicerar idag, onsdagen den 2 april 2009, Årsredovisning för 2008 samt Sandviks Värld 08/09.

Dokumenten finns även tillgängliga på www.sandvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, d v s förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och är tryckt i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Sandviks Värld innehåller fördjupad verksamhetsinformation och distribueras till alla aktieägare.

Sandviken den 2 april 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)