Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik varslar i Nora

Den fortsatt kraftiga minskningen av efterfrågan från Sandviks kunder nödvändiggör ytterligare personalreduktioner. Varslet gäller 35 medarbetare vid Sandvik Mining and Construction i Nora.

Förhandlingar med personalorganisationerna inleds omgående.

Sandviken den 10 mars 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)