Sandvik varslar i Nora

Den fortsatt kraftiga minskningen av efterfrågan från Sandviks kunder nödvändiggör ytterligare personalreduktioner. Varslet gäller 35 medarbetare vid Sandvik Mining and Construction i Nora.

Förhandlingar med personalorganisationerna inleds omgående.

Sandviken den 10 mars 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)