Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik varslar i Arbrå

Sandvik Mining and Construction avser att omgående inleda förhandlingar med personalorganisationerna om att avveckla tillverkningen av mobila krossar, siktar och stationära matarstationer i Arbrå.

Varslet omfattar all personal anställd vid Sandvik SRP AB i Arbrå, 53 personer.

En fortsatt minskad efterfrågan från Sandviks kunder på mobil krossutrustning medför att bolagets totala kapacitet behöver reduceras.

Avvecklingen ligger i linje med den långsiktiga strategi för produktområdet mobila krossar och siktar som innebär en koncentration av resurser och kompetens till England och Nordirland.

Sandviken den 3 mars 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)