Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Tooling varslar 490 anställda i Sverige

Sandvik Tooling har idag lagt ett varsel om en minskning av antalet anställda i Sverige med totalt 490 personer.

Varslet avser 120 anställda i Sandviken, 350 anställda i Gimo och 20 anställda i Stockholm. Bemanningsminskningen är en konsekvens av den fortsatt svaga efterfrågan.

Lokala förhandlingar med berörda personalorganisationer kommer omedelbart att påbörjas med målet att genomföra personalreduktionen så snart som möjligt.

- I det rådande marknadsläget måste vi anpassa våra kostnader och vår bemanning. Det är viktigt att de anställda får besked så snart som möjligt, samtidigt som förhandlingarna måste genomföras med omsorg och i ett gott och förtroendefullt förhandlingsklimat, säger Anders Thelin, chef för affärsområde Sandvik Tooling.

Sandviken den 31 mars 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)