Årsstämma i Sandviken den 28 april

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl. 17.00 på Jernvallen i Sandviken.

Läs hela kallelsen och dagordningen.