Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2009

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Simon Thompson, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström, ordförande.

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder samt Clas Åke Hedström, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas tisdagen den 28 april 2009 kl. 17.00 på Jernvallen, Sandviken.

Sandviken den 5 februari 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)