Sandvik varslar i Sandviken

Den fortsatt kraftiga minskningen av efterfrågan från Sandviks kunder nödvändiggör ytterligare personalreduktioner. Varslet gäller 80 medarbetare vid Sandvik Mining and Construction i Sandviken.

Förhandlingar med personalorganisationerna inleds omgående.

Sandviken den 17 februari 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)