Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nya provsvar visar att Sandviks dricksvatten inte är förorenat av cyanid

Den 23 februari klockan 16.10 fick Sandvik besked från kommunen om att ett rutinmässigt vattenprov hade påvisat förhöjda värden av cyanid på ett provställe på industriområdet i Sandviken.

Sandvik vidtog försiktighetsåtgärden att gå ut med information på bred front till alla medarbetare om att inte dricka vattnet i väntan på nya provsvar.

På morgonen den 24 februari togs 17 nya prover på flera platser inom och utanför industriområdet. Dessa prover skickades omgående till ALcontrol i Linköping för analys. De nya provsvaren erhölls klockan 18.30 och visade inga påvisbara halter av cyanid. Restriktionerna för att dricka vattnet är därmed upphävt.

Vad det höga värdet i det första provet kan bero på är i nuläget oklart. Sandvik kommer tillsammans med Sandviken Energi att genomföra en utredning för att klargöra orsaken till det höga värdet i stickprovet.

Sandviken den 24 februari 2009

Sandvik AB; (publ)