Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2008

VD:s kommentar:

- Den globala konjunkturförsvagningen under fjärde kvartalet 2008 är en av de mest dramatiska som Sandvik har upplevt. Nedgången påverkade samtliga affärsområden och flertalet marknader. Orderingången sjönk i pris och volym med 18 % medan minskningen i faktureringen begränsades till 1 %. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 miljarder och rörelsemarginalen till 9,2 %.

- Under kvartalet initierades och genomfördes ett antal åtgärder för att anpassa kostnader och produktionskapacitet till en sämre marknadssituation men effekten på resultatet kommer först under året. Vi håller en hög beredskap och är förberedda på att agera på kort varsel, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.