Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik reducerar produktionskapacitet och kostnader

I samband med presentationen av resultatet för tredje kvartalet informerades om en svagare utveckling inom ett flertal marknadssegment.

Försvagningen har accelererat under början av fjärde kvartalet och Sandvik har som en konsekvens av detta beslutat att vidta ett antal åtgärder. Syftet är att anpassa produktionskapacitet och kostnader till den svagare efterfrågeutvecklingen.

Inom Sandvik Materials Technology har en global överkapacitet motsvarande 1 500 personer identifierats, varav cirka 1 000 personer i Sverige. Därför har idag varslats om en bemanningsminskning på 900 personer i Sandviken och 140 i Hallstahammar.

I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet 2008 annonserades en bemanningsminskning, med syfte att öka produktiviteten. Inom ramen för denna minskning har bemanningen hittills minskat med cirka 380 personer. Den nu identifierade övertaligheten på 1 500 personer beror på en vikande efterfrågan och handlar om en kapacitetsanpassning, vilket ligger utöver dessa 380 personer. Processen beräknas vara genomförd under första halvåret 2009.

Inom Sandvik Mining and Construction har tidsbegränsade kontrakt med cirka 600 personer globalt avslutats. Vidare har överenskommelse slutits om möjligheten att permittera upp till 200 personer i Tammerfors i upp till 90 dagar från den första december. Beslut har också fattats om att stänga produktionsenheten i Perth, Australien, som tillverkar borriggar för prospekteringsborrning ovanjord. Tillverkningen flyttas till motsvarande enheter i Brisbane, Australien, och Santiago, Chile. Stängningen av enheten i Perth, med cirka 50 anställda, beräknas vara genomförd senast den 31 januari 2009.

Sandvik Tooling kommer att reducera produktionen under fjärde kvartalet genom att utnyttja befintliga avtal för flexibel arbetstid och liknande lösningar, vid enheter både i Sverige och i andra länder. Vissa enheter stänger under 2-3 veckor medan andra inför temporär 4-dagarsvecka. Vidare avslutas tidsbegränsade kontrakt med närmare 300 personer.

- Den globala marknadsutvecklingen är för närvarande mycket svag. Försvagningen som beskrevs i samband med rapporten för tredje kvartalet har ytterligare kraftigt förvärrats inom ett flertal segment, främst fordonsindustrin och verkstadsindustrin. Därför bedöms dessa åtgärder vara nödvändiga samtidigt som vi inte kan utesluta behov av ytterligare åtgärder i ett senare skede, säger Lars Pettersson, VD och koncernchef för Sandvik AB.

Sandviken den 20 november 2008

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.