Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2008

VD's kommentar:

"Efterfrågan på Sandviks produkter var fortsatt god på flertalet marknader och inom de flesta segment under tredje kvartalet. Orderingången ökade i pris och volym med 5 % och faktureringen med 7 % men justerat för metallpriseffekter och större order av projektkaraktär ökade orderingången med cirka 15 % och faktureringen med cirka 11 %. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 miljarder och påverkades bland annat positivt av valutaeffekter, men negativt av förändrade metallpriser. Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 %", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Oron på de finansiella marknaderna påverkade affärsläget under kvartalets senare del och en svagare efterfrågan kunde noteras inom några segment. Vissa kunder indikerar produktionsneddragningar och senareläggning av projekt, vilket innebär att vi vidtar åtgärder i syfte att anpassa kostnader och produktionskapacitet."