Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2008: Stabil efterfrågan och starkt kassaflöde

VD's kommentar:

"Efterfrågan på Sandviks produkter var fortsatt god. Orderingången ökade i pris och volym med 2 %. Justerat för arbetsdagar, metallpriseffekter och större order av projektkaraktär ökade orderingången med cirka 9 %. Faktureringen ökade i pris och volym med 12 % och uppgick till 24 miljarder. Rörelseresultatet uppgick till 3,8 miljarder och påverkades negativt av effekter av ändrade valutakurser och sjunkade metallpriser", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Högre fakturering och en positiv prisutveckling kompenserade för ökade råmaterialkostnader. Vidare bidrog förbättrad kapitaleffektivitet till ett starkt kassaflöde."