Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik kommenterar Disciplinnämndens utlåtande

Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm har fattat beslut om att Sandvik AB får anses ha överträtt noteringsavtalet i samband med försäljningen av dotterbolaget Edmeston AB.

I utlåtandet konstateras att transaktionerna rört förhållandevis begränsade värden och att det inte finns något som tyder på annat än att de varit till aktieägarnas fördel.

Disciplinnämnden har därför beslutat om vite för Sandvik uppgående till 1 årsavgift om sammanlagt 3 270 000 kronor.

Sandvik noterar nämndens beslut och kommer att ta hänsyn till det i sitt framtida agerande.

Sandviken den 28 april 2008

Sandvik AB; (publ)