Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avyttrar byggdivision

Sandvik förvärvade 2006 Hagby-Asahi AB i Nora. Detta som ett led i en rad strategiska förvärv som etablerade Sandvik som en ledande leverantör till prospekteringsindustrin.

Förutom Hagby-Asahis ledande position som tillverkare och leverantör av verktyg och utrustning för mineralprospektering ingick även en byggdivision som utvecklar och säljer utrustning för håltagning och slipning av betong med hjälp av diamantverktyg. Denna verksamhet omsätter cirka 65 MSEK och har cirka 30 anställda i Sverige och Finland.

Byggdivisionen har en inriktning och marknad där Sandvik saknar verksamhet och är därför inte att betrakta som en kärnverksamhet för Sandvik. Därför har Sandvik beslutat att avyttra denna verksamhet.

Sandvik har träffat en överenskommelse med Husqvarna Construction Products Sweden AB som blir nya ägare av byggdivisionen.

Byggdivisionen övergår till den nye ägaren 30 april 2008.

Sandviken, den 30 april 2008

Sandvik AB; (publ)