Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2008: Fortsatt stark efterfrågan

VD's kommentar:

"Efterfrågan på Sandviks produkter var fortsatt hög på samtliga marknader under första kvartalet. Orderingången ökade i pris och volym med 8 % och uppgick till 25 miljarder. Faktureringen ökade i pris och volym med 5 % och uppgick till 22 miljarder. Rörelseresultatet belastades bland annat med 517 MSEK relaterade till vissa produkter inom Sandvik Materials Technology och uppgick till 3,2 miljarder och rörelsemarginalen blev 14,5 %. Justerat för nickelpriseffekten var dock rörelseresultatet 3,7 miljarder och rörelsemarginalen 16,9 %", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Den underliggande lönsamheten utvecklades positivt men såväl fakturering som resultat påverkades negativt av färre arbetsdagar, förseningar i vissa projekt samt fortsatt komponentbrist inom Sandvik Mining and Construction. Gapet mellan orderingång och fakturering innebär att vi måste öka våra ansträngningar att eliminera flaskhalsar."