Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2008

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström samt nyval av Simon Thompson. Till styrelsens ordförande föreslås Clas Åke Hedström.

Simon Thompson har haft flera ledande befattningar inom Anglo American plc och har gedigen erfarenhet av den globala gruvindustrin. Han är styrelsemedlem i AngloGold Ashanti och United Company RUSAL.

Sigrun Hjelmquist har undanbett sig omval.

Valberedningen utgörs av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder samt Clas Åke Hedström, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas tisdagen den 29 april 2008 kl. 17.00 på Jernvallen, Sandviken.

Sandviken den 12 mars 2008

Sandvik AB (publ)