Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik kommenterar Aktiemarknadsnämndens uttalande

Aktiemarknadsnämnden har idag i ett uttalande framfört synpunkter på Sandviks försäljning av aktierna i Sandviks dotterbolag Edmeston AB till en myndig dotter till verkställande direktören för dotterbolaget.

Aktiemarknadsnämnden anser att försäljningen är ett kringgående av de s.k. Leo-reglerna.

Sandvik har noterat Aktiemarknadsnämndens uttalande och kommer att beakta det i sitt framtida agerande.

Sandviken den 8 februari 2008

Sandvik AB; (publ)