Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik klarlägger: ingen ökad skattekostnad

Under 2005 genomförde Sandvik AB en omorganisation av ägande och hantering av immateriella rättigheter.

Samtliga svenskägda patent och varumärken överfördes till Sandvik Intellectual Property AB (IP-bolaget). Omorganisationen motiverades av behovet att renodla verksamheten med immateriella rättigheter i ett eget bolag vilket synliggör de stora värdena av immateriella rättigheter och ger operativa fördelar.

Skatteverket har godkänt Sandviks deklaration för 2005. Därefter har Skatteverket genom Allmänna ombudet överklagat sitt eget skattebeslut avseende effekten av ovannämnda omorganisation. Om överklagandet godkänns skulle detta inte påverka Sandviks resultat eftersom den då tillkommande skattekostnaden om 5 miljarder kronor enligt Sandviks uppfattning motsvarar skattevärdet av ökade skattemässiga avskrivningar i IP-bolaget. Om Sandviks uppfattning accepteras av domstolen skulle detta således medföra en minskad skattekostnad för Sandvik om ca 5 miljarder kronor som intäktsförs i koncernen då domstolsbeslutet vunnit laga kraft.

Sandviken den 9 januari 2008

Sandvik AB; (publ)