Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2007

VD's kommentar:

"Efterfrågan på Sandviks produkter var fortsatt hög på samtliga marknader under fjärde kvartalet. Faktureringen ökade i pris och volym med 14 % och uppgick till nära 23 miljarder kronor. Rörelseresultatet belastades bland annat med kostnader relaterade till sjunkande nickelpriser och uppgick till 3,2 miljarder. Rörelsemarginalen blev 14,1 %", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Därmed blev 2007 ytterligare ett år med lönsam tillväxt för Sandvik. Orderingången uppgick till 92 miljarder och faktureringen till 86 miljarder. Resultatet efter finansnetto ökade med 17 % till 13 miljarder. Den globala positioneringen har stärkts genom fortsatta satsningar på forskning, utveckling och marknadsföring".

"Nickelprisutvecklingen kommer även under 2008 att ha betydelse för Sandviks resultat. Marknadspriset var vid 2007 års utgång cirka 26 000 USD/ton. Om detta pris kvarstår, givet allt annat lika, medför detta en negativ resultateffekt under första halvåret 2008 på cirka 600 MSEK, varav merparten under första kvartalet."