Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2007

VD's kommentar:

"Efterfrågan på Sandviks produkter var fortsatt hög på samtliga marknader under fjärde kvartalet. Faktureringen ökade i pris och volym med 14 % och uppgick till nära 23 miljarder kronor. Rörelseresultatet belastades bland annat med kostnader relaterade till sjunkande nickelpriser och uppgick till 3,2 miljarder. Rörelsemarginalen blev 14,1 %", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Därmed blev 2007 ytterligare ett år med lönsam tillväxt för Sandvik. Orderingången uppgick till 92 miljarder och faktureringen till 86 miljarder. Resultatet efter finansnetto ökade med 17 % till 13 miljarder. Den globala positioneringen har stärkts genom fortsatta satsningar på forskning, utveckling och marknadsföring".

"Nickelprisutvecklingen kommer även under 2008 att ha betydelse för Sandviks resultat. Marknadspriset var vid 2007 års utgång cirka 26 000 USD/ton. Om detta pris kvarstår, givet allt annat lika, medför detta en negativ resultateffekt under första halvåret 2008 på cirka 600 MSEK, varav merparten under första kvartalet."

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.