Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny personaldirektör i Sandvik-koncernen

Peter Larson har utsetts till Personaldirektör för Sandvik-koncernen. Tillträde sker omedelbart.

Peter Larson är vice VD och medlem av Sandviks koncernledning sedan maj år 2000. Som personaldirektör efterträder han Carina Malmgren Heander som tillträtt en befattning utanför Sandvik.

- Personalfrågorna har högsta prioritet inom koncernen och utgör en strategiskt viktig och integrerad del av affärsverksamheten, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

- Peter har lång erfarenhet inom Sandvik och hans goda organisations- och personkännedom kommer att vara viktiga egenskaper i den fortsatta utvecklingen av organisation, ledarskap och företagskultur.

Sandviken den 4 december 2007

Sandvik AB; (publ)