Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Lagernedskrivning i Sandvik Materials Technology

Vid sammanställningen av oktober månads resultat har det framkommit ett behov att skriva ned lagervärdet inom Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology.

Negativa effekten på rörelseresultatet från nedskrivningen bedöms vid nuvarande nickelprisnivå och kapitalbindning uppgå till cirka 400–500 MSEK under fjärde kvartalet 2007.

Nedskrivningsbehovet bygger på de senaste månadernas snabba prisfall på nickel, i kombination med fördröjningar av order och leveranser av standardprodukter till lagerhållande kunder.

Sandviken den 13 november 2007

Sandvik AB; (publ)